Ófremdarástand í skilum ársreikninga sjóða og stofnana

Staðfestir sjóðir og stofnanir

08.09.2023

Samkvæmt 3. gr laga nr. 19/1988, um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, ber þeim sem bera ábyrgð á sjóði eða stofnun að senda Ríkisendurskoðun ársreikning sjóðs eða stofnunar ásamt skýrslu um hvernig fé hefur verið ráðstafað. Árlegur skilafrestur er 30. júní.

Einungis 148 aðilar höfðu uppfyllt skilaskyldu sína þann 1. júlí sl. eða um 22% þeirra sjóða og stofnana sem voru á skrá fyrir árið 2022. Skilin á sama tíma árið 2022 voru um 30% og um 35% árið 2021. Því er ljóst að skila sjóða og stofnana fer hríðversnandi ár frá ári.

Ríkisendurskoðun lítur þetta mjög alvarlegum augum og ekki hvað síst í ljósi þess að í nýjasta áhættumati Ríkislögreglustjóra vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka, sem gefið var út í mars 2021, er sérstaklega fjallað um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og ófullnægjandi skil þeirra á ársreikningum síðustu ár.

Athygli stjórnvalda hefur á undanförnum árum verið vakin á slælegum skilum og væntir Ríkisendurskoðun að þegar farið verði í heildarendurskoðun á lagaumhverfi sjóða og stofnana sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá verði gerðar ráðstafanir til að bæta skil ársreikninga.

Ríkisendurskoðun mun fyrir árslok birta útdrátt úr þeim ársreikningum sjálfseignarstofnana og sjóða fyrir rekstrarárið 2022 sem borist hafa.

Mynd með frétt