Yfirlit úr ársreikningum kirkjugarða vegna ársins 2018

04.11.2019

Ríkisendurskoðun hefur haft lögboðið eftirlit með ársreikningum kirkjugarða frá og með árinu 1993, sbr. 2. mgr. 37. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu og er kirkjugarðsstjórnum skylt að senda ársreikninga kirkjugarða til stofnunarinnar. Ársreikningum næstliðins árs á að skila fyrir 1. júní ár hvert.

Til að samræma sem best alla upplýsingagjöf lét Biskupsstofa, í samstarfi við Ríkisendurskoðun, gera sérstök eyðublöð fyrir ársreikninga kirkjugarða og er lögð áhersla á að þessi eyðublöð séu notuð.

Í hinum níu prófastsdæmum landsins eru 242 kirkjugarðar sem skila eiga ársreikningum til Ríkisendurskoðunar. Í lok október 2019 höfðu stofnuninni borist ársreikningar frá 169 kirkjugörðum vegna ársins 2018 og eru það lakari skil en í fyrra. Athygli vekur að það eru mikið til sömu kirkjugarðarnir sem ekki skila ársreikningum ár eftir ár.

Yfirlit úr ársreikningum kirkjugarða 2018 (pdf)

Mynd með færslu