Útgefið efni

Ríkisendurskoðun miðlar niðurstöðum endurskoðunar og athugana í skýrslum sem sendar eru Alþingi og hlutaðeigandi aðilum. Auk þess efni sem varðar eftirlit embættisins með fjármálum stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og eftirlit með fjárreiðum sjálfseignarstofnana.

Dags. Heiti Flokkur Málefni
01.10.1996 Stjórnsýsluendurskoðun á Húsnæðisstofnun ríkisins Skýrsla til Alþingis 31
01.11.2006 Íbúðalánasjóður. Fjárhagsstaða Skýrsla til Alþingis 31
29.11.2005 Íbúðalánasjóður. Um aðdraganda og gerð lánasamninga sjóðsins við fjármálastofnanir vegna áhættustýringar Skýrsla til Alþingis 31
22.03.2007 Vinnueftirlit ríkisins. Stjórnsýsluúttekt Skýrsla til Alþingis 30
16.12.2010 Skýrsla um eftirfylgni: Vinnueftirlit ríkisins (2007) Skýrsla til Alþingis 30
09.05.2008 Vinnumálastofnun. Stjórnsýsluúttekt Skýrsla til Alþingis 30
01.08.1992 Skýrsla um stjórnsýsluendurskoðun hjá Atvinnuleysistryggingasjóði - Skýrsla til Alþingis 30
17.09.2021 Vinnumálastofnun - endurskoðunarskýrsla 2020 Endurskoðunarskýrsla 30
17.09.2021 Atvinnuleysistryggingasjóður - endurskoðunarskýrsla 2020 Endurskoðunarskýrsla 30
02.06.2022 Atvinnuleysistryggingasjóður - endurskoðunarskýrsla 2021 Endurskoðunarskýrsla 30
09.01.2023 Ábyrgðasjóður launa - endurskoðunarskýrsla 2021 Endurskoðunarskýrsla 30
05.04.2018 Eftirfylgni: Atvinnutengd starfsendurhæfing Skýrsla til Alþingis 30
16.03.2018 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga - endurskoðunarskýrsla 2016 Endurskoðunarskýrsla 30
16.03.2018 Atvinnuleysistryggingasjóður - endurskoðunarskýrsla 2016 Endurskoðunarskýrsla 30
16.03.2018 Vinnumálastofnun - endurskoðunarskýrsla 2016 Endurskoðunarskýrsla 30
28.05.2020 Hlutastarfaleið, atvinnuleysisbætur vegna minnkaðs starfshlutfalls Skýrsla til Alþingis 30
15.03.2017 Eftirfylgni: Vinnumálastofnun Skýrsla til Alþingis 30
20.04.2016 Eftirfylgni: Vinnueftirlit-rikisins Skýrsla til Alþingis 30
06.11.2015 Eftirfylgni: Rekstur og fjárhagsstaða Ábyrgðasjóðs launa Skýrsla til Alþingis 30
23.06.2015 Eftirfylgni: Atvinnutengd starfsendurhæfing Skýrsla til Alþingis 30